Privacy- en cookiebeleid

Wat uitleg bij de Informatie die we over je verzamelen.

Definities

In dit Privacy- en cookiebeleid worden de volgende termen gebruikt:

 • ‘Gebruiker’ verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de Producten en/of Diensten van Unleashed nv;
 • ‘Informatie’ verwijst naar de Informatie over de bezoekers aan deze Website zoals beschreven in artikel 4;
 • ‘Producten’ verwijst naar de diensten en producten die op deze Website vermeld worden;
 • ‘Diensten’ verwijst naar de diensten die op deze Website te koop aangeboden worden;
 • ‘Unleashed nv’ / ‘wij’ verwijst naar Unleashed nv, Kempische Steenweg 309/1, B-3500 Hasselt; e-mailadres: info@jimmobile.be; btw-nummer: BE 0886.946.917;
 • ‘Website’ verwijst naar de website van JIM Mobile op de URL www.jimmobile.be, of eender welke andere URL die naar dezelfde content leidt.

Inleiding

Unleashed nv streeft ernaar om haar klanten de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening te bieden. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen, moet Unleashed nv bepaalde Informatie over je kunnen verzamelen. In dit opzicht verbindt Unleashed nv zich ertoe om je privacy te beschermen en de richtlijnen te volgen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) van 27 april 2016.

Je toelating

Door gebruik te maken van deze Website stem je in met deze Privacyvbeleid en de manier waarop Informatie verzameld en gebruikt kan worden door Unleashed nv, alsook met de mogelijke overdracht van deze Informatie zoals hieronder nader beschreven wordt.

Het staat ons vrij om dit Privacybeleid naar de toekomst toe te veranderen. In dat geval zullen we de aangebrachte wijzigingen op de Website aankondigen.

Informatievergaring

Wanneer je je registreert, dienen we bepaalde Informatie te verzamelen om de registratie te kunnen voltooien. Deze Informatie zal deel uitmaken van een permanent bestand over je transacties met Unleashed nv. Dit bestand bevat voornamelijk de volgende gegevens: voornaam, familienaam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer.

Verder kan het eveneens gebeuren dat, wanneer je ons een e-mail toestuurt, we je om bepaalde Informatie zullen vragen, om snel en correct op je vragen te kunnen antwoorden of de gegevens van je permanent bestand te kunnen verifiëren. Deze Informatie kan dan opgenomen worden in ons permanent bestand over jou.

Wanneer je via eender welke weg contact met ons opneemt, is het daarnaast ook mogelijk dat wij, indien nodig, bepaalde opmerkingen over dit contact in je permanent bestand opslaan. Dit alles om jou als klant een betere service te kunnen bieden.

Gebruik en overdracht van Informatie

Je stemt ermee in dat wij en zorgvuldig uitgekozen anderen van tijd tot tijd met je contact kunnen opnemen via e-mail, telefoon, sms of een ander kanaal in verband met producten of diensten waarvan wij denken dat je erin geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Je stemt ermee in dat Unleashed nv je van tijd tot tijd e-mails en nieuwsbrieven toestuurt met de volgende inhoud: informatie over producten en diensten van Unleashed nv. Je hebt altijd het recht om Unleashed nv te vragen om je niet langer zulke e-mails en nieuwsbrieven toe te sturen.

Je stemt ermee in dat Unleashed nv deze Informatie gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • de verwerking van je orders en verzoeken, het beheer van rekeningen en facturen, de verwerking van facturen van dienstverleners en het in goede banen leiden van vragen, verzoeken of klachten, juridische procedures of eender welke andere administratieve of commerciële activiteit;
 • de verrichting van marktonderzoek om je te informeren over onze producten en diensten, nieuwe functionaliteiten of verbeteringen van producten of diensten, speciale aanbiedingen, kortingen en prijzen die Unleashed nv relevant acht;
 • de verstrekking van Informatie conform juridische, administratieve of regelgevende voorschriften die op Unleashed nv van toepassing zijn of in verband met juridische geschillen, fraude, misdrijven of de vervolging van (vermeende) vervalsers of met betrekking tot kredietaanvragen van de Gebruiker;

Recht op toegang

Je hebt het recht om je op eigen initiatief en zonder extra kosten te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Je kunt ons hiervan in kennis stellen door een brief te sturen naar het volgende adres: Unleashed nv, Kempische Steenweg 309/1, B-3500 Hasselt, België of door een e-mail te versturen naar info@jimmobile.be.

Je hebt verder ook het recht om je persoonsgegevens op eenvoudig verzoek te raadplegen en dat gratis, alsook om de gegevens in kwestie te corrigeren. Indien je je gegevens wenst te controleren, wijzigen of aanpassen, mag je via bovenstaand (e-mail)adres contact met ons opnemen.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes Informatie die gedownload worden naar het toestel dat gebruikt wordt om een website te bezoeken. Telkens diezelfde website nadien opnieuw bezocht wordt, zal het toestel herkend worden.

Door gebruik te maken van cookies, zal er tijdelijk Informatie over bezoeken en bezoekers door die website opgeslagen worden. Ook andere websites kunnen echter via datzelfde cookie het gebruikte toestel herkennen. Per bezoek kunnen er verschillende soorten cookies gebruikt worden.

Cookies maken op een website een gepersonaliseerd bezoek mogelijk, bijvoorbeeld door:

 • relevante navigatie-instellingen weer te geven;
 • de voorkeuren van een bezoeker te onthouden;
 • de Gebruikerservaring over het algemeen te verbeteren;
 • het aantal getoonde advertenties te beperken.

Gebruik van cookies door Unleashed nv

Bij het bezoeken van de Website krijg je als gebruiker de vraag of je ermee instemt dat Unleashed nv cookies op je toestel plaatst. Indien je dat weigert, is het wel mogelijk dat je sommige delen van de Website niet (naar behoren) zult kunnen gebruiken. Indien je achteraf in je browser de bewuste cookie wist, zul je bij een nieuw bezoek aan de Website dezelfde vraag krijgen.

De Website koppelt de via cookies verzamelde Informatie aan andere, door jou over jezelf aangereikte gegevens of andere data die we verzamelden voor de doeleinden die in het onderhavige Privacyvbeleid van Unleashed nv vermeld worden.

Unleashed nv maakt gebruik van cookies op haar Website om:

 • de kwaliteit en de functionaliteiten van de Website te verbeteren;
 • je ervaring bij het browsen op haar Website te verbeteren;
 • de manier te analyseren waarop Gebruikers de Website benutten en om statistische Informatie te verzamelen.

De Website maakt gebruik van 3 soorten cookies:

1. Strikt noodzakelijke cookies

Anonieme cookies die bezoekers toelaten om door de Website te navigeren, de functionaliteiten ervan te gebruiken en toegang te krijgen tot beveiligde zones. De door deze cookies verzamelde Informatie kan niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Als het gebruik van dit type van cookies niet is toegestaan door de Gebruiker, kunnen verschillende delen van de Website niet benut worden.

2. Analytische cookies

Analytische cookies laten ons toe om onze Website te analyseren. Hierdoor weten we hoeveel bezoekers naar onze Website surfen, waarop ze precies geklikt hebben, welke delen populair zijn, enz. Het laat ons toe om onze Website voortdurend te verbeteren. Daarnaast maken we ook gebruik van cookies van derden (zoals Google Analytics, Google Tag Manager). De gegenereerde Informatie over het gebruiksgedrag van een Gebruiker op onze Website wordt anoniem verzameld en overgedragen van en naar de derde contractant. Vervolgens worden deze anonieme gegevens namens ons geanalyseerd door die derde contractant en in de vorm van geaggregeerde data aan ons terugbezorgd.

3. Functionaliteitscookies

Anonieme cookies die de Website toelaten om de keuzes en voorkeuren van bezoekers te onthouden. Op basis van deze Informatie kan de Website meer relevante Informatie tonen aan individuele bezoekers. Voorbeeld van verzamelde gegevens zijn land en taalkeuze.

Het niet toestaan van dit type van cookies zal:

 • het gebruik van verschillende delen van de Website blokkeren;
 • de mate van ondersteuning verminderen die JIM Mobile kan bieden;
 • JIM Mobile beletten je voorkeuren te onthouden om een bepaalde functionaliteit niet te gebruiken of ter beschikking te hebben.

Meer over cookies

Voor meer Informatie over cookies verwijzen we je graag naar deze website: www.allaboutcookies.org. Een gids over gedragsgericht adverteren en onlineprivacy van de onlinereclamesector vind je hier: www.youronlinechoices.eu